Remedy håller just nu på att bygga ett sammanhängande universum som för närvarande rymmer både {Control} och {Alan Wake}. Det finns redan djupa kopplingar mellan de två serierna, men det finns också en tydlig förväntan att ytterligare samband ska göras över tid.

Detta betyder dock inte att kommande {Alan Wake 2}-expansioner lägger grunden inför {Control 2}. I en intervju med Exputer säger Sam Lake att expansionerna snarare fungerar som ett slags narrativt slut för Alan Wake 2, och alltså inte har med Control 2 att göra – men tillägger att det kommer finnas ledtrådar om sistnämnda:

"The expansions give us an opportunity to glimpse aspects of our universe that were not able to explore in Alan Wake 2 otherwise. We are excited about this. We were happy with what we achieved with Control’s AWE expansion regarding setting up Alan Wake 2. That said, we are not looking to repeat that exactly. The Lake House will have a big focus on the Federal Bureau of Control and its research facility at Cauldron Lake. Beyond that, no matter how much, there will be hints about things to come in the Control sequel, you’ll have to wait and see."

Hur långt Remedy kommit med Control 2 vet vi inte, men det har varit under utveckling i flera års tid, så förhoppningsvis kan vi få livstecken snart.

<bild>Saga på jakt efter Control 2-ledtrådar.</bild>

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar