Med en ny modifikation kan du bygga väsentligt förbättrade baser. Om du upplevde att det saknades funktioner och möjligheter med byggandet kommer Galactic Colonies Expanse av TankGirl444 till undsättning. De beskriver projektets syfte såhär:

This mod is meant to be a comprehensive rethink/change/addition to the outpost system, its production systems, and many other aspects. The idea is to turn the outpost system into an immersive space colonization simulator, using elements from the game’s core lore and story.

Med denna modifikation kan du gräva efter resurser och bygga nya byggnader. Du kan förse dina baser med restauranger och bygga en mer levande tillvaro på världarna du besöker. Med hjälp av en speciell byggnad kan du även ändra miljö och klimat inuti byggnaden. Med nya försvarsanläggningar som kanontorn och robotar kan du bättre skydda din egendom. Modskaparna vill även att rymdskepp kontrollerade av datorn kan landa vid din bas och att datorstyrda karaktärer behöver mat, vatten och andra saker för att överleva. Tanken är att ta ett ännu större kliv på sikt och tillåta terraformering. Det är en imponerade modifikation med tanke på att den enbart tog en månad att utveckla. Är du intresserad kan du hitta den här via Nexus.

<bild>Med denna modifikation kan du förvandla tomma planeter till något exceptionellt.</bild>

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *