Om du minns den ikoniska 2P-kostymen för King i {Tekken 3} är du inte ensam. Som ett svar på X gällande en cosplay berättade Katsuhiro Harada om hur dräkten kom att skapas. Han skrev följande på X:

Then… The artist assigned to the project uploaded texture data with the kanji for "悪 (Heel / Evil / Villain)" as a joke at first. One day, when I launched the development test build and saw "Evil" written on the back of the KING, I laughed out loud. The artist grinned and said, "See, now that’s Heel, right?" He said. And this was very popular with all the development team members, so we officially adopted it. I felt it was a little sad to use only one kanji character, so I asked the artist, I asked the artist to put "Mishima Heavy Industries" in the design, and this design was completed.

Han berättar även om osäkerheten hur västerländska spelare skulle tolka och förstå den skrivna texten. Med tanke på svårigheterna med översättningar under tidsperioden togs beslutet att det skulle förbli skrivet i kanji och inte översättas. Trots det kom många att undra vad symbolerna på dräkten betydde. Harada tror att symbolerna är en av orsakerna till att karaktärens kostym blev så ikonisk. Vilken är din favoritkostym från Tekken-serien?

<bild>Tydligen betyder det ond eller skurk.</bild>

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *