Rando är en populär slangterm som används för att beskriva en slumpmässig eller okänd person. Kortform av det engelska ordet ”random”, rando är handlingen att identifiera eller hänvisa till någon som är okänd eller icke-särskild för den som talar.

The post Vad är Rando (slang)? first appeared on Så fungerar det.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *