”Bruttolön” är det totala beloppet som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag tas bort. Det är i princip lönen som anges i ett kontrakt eller anställningsavtal och inkluderar inte bara timlön eller månadslön, utan också eventuella tillägg, som till exempel övertidsersättning, rörliga lönedelar, semesterlön och bonus. Till exempel, om en anställd har en […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar