”Geografi” är en vetenskaplig disciplin som studerar jordens yta, dess egenskaper, fenomen och de samband som finns mellan natur och människor. Geografi delas upp i två huvudsakliga undergrenar: fysisk geografi och kulturgeografi. Fysisk geografi fokuserar på jordens naturfenomen, exempelvis klimat, väder, landskap, ekosystem och naturresurser. Kulturgeografi, å andra sidan, studerar människors påverkan på jorden samt […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar