”MVP” står för ”Minimum Viable Product”. Det är en term som ofta används inom produktutveckling och särskilt inom lean startup-metoden. Ett MVP är den mest grundläggande versionen av en produkt som fortfarande kan levereras och ge kunder ett värde. Syftet med ett MVP är att snabbt få ut en produkt på marknaden med minimal utgifter […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar