”Rasism” är en ideologi som hävdar att vissa raser är överlägsna andra och att dessa rasers överlägsenhet ska respekteras och upprätthållas genom olika former av diskriminering och förtryck. Rasism kan manifestera sig på många olika sätt, inklusive negativa stereotyper, diskriminering i arbetslivet, utbildning, boende och rättsväsende, våld och hatbrott. Rasism kan också vara systematiskt och […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar