Recessionens Natur och Definition När vi ställer oss frågan ”vad betyder recession”, talar vi om en period där ekonomin inte bara bromsar in, den krymper. Detta innebär vanligtvis att bruttonationalprodukten (BNP) minskar under två på varandra följande kvartal, vilket är ett tecken på en avtagande ekonomisk aktivitet som påverkar allt från arbetsmarknaden till företagens investeringar. …

Läs Mer

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar