En ”tes” är ett påstående eller ett antagande som görs för att framstå som sann, och som är tänkt att stödjas med bevis eller argument. Teser används ofta inom ramen för vetenskaplig forskning, argumentation, akademiska avhandlingar och debatter. Termen härstammar från grekiska ”thesis” som betyder ”påstående” eller ”förslag”. En tes är oftast början på ett […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar